Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób FxPro (Firma) zbiera i wykorzystuje dane przy pomocy swojej strony internetowej http://fxpro-supertrader.com/ i wszelkich innych powiązanych stron, zarejestrowanych i zarządzanych przez Firmę, jak FxPro Direct ( direct.fxpro.com ).

Zobowiązanie

FxPro szanuje prywatność każdego użytkownika odwiedzającego stronę/y Firmy, w związku z czym zobowiązuje się do chronienia wszystkich istniejących lub potencjalnych klientów, aplikantów i odwiedzających.

Aplikacja

Aby utworzyć konto na FxPro, należy wypełnić i przesłać formularz aplikacyjny, dołączając wymagane dokumenty. Wypełniając formularz aplikacyjny zostaniesz poproszony o ujawnienie prywatnych informacji w celu umożliwienia Firmie przeprowadzenia ewaluacji aplikacji oraz przestrzeganie stosownych zasad i regulacji.

Dane te będą też wykorzystane przez Firmę do poinformowania Cię o swoich usługach.

Poufność i Ochrona Danych Osobowych Klienta

FxPro zarejestrowany jest w Biurze Komisarza ds. Ochrony Danych Osobowych Republiki Cypryjskiej, w związku z czym dane osobowe wszystkich klientów przechowywane są przez FxPro zgodnie z Ustawą o Przetwarzaniu Danych Osobowych (Ochronie Osoby Fizycznej) z 2001r., jej poprawką (Ust. 37(I)/2003) oraz Rozporządzeniem dot. Komunikacji Elektronicznej.

    

FxPro nie ujawni poufnych danych swoich klientów osobom trzecim, chyba że wymagał tego będzie posiadający jurysdykcję organ regulacyjny; takie ujawnienie danych odbędzie się na zasadzie “need-to-know” (“ścisłej potrzeby”), chyba że inaczej zlecone przez organ regulacyjny. W takim przypadku Firma wyraźnie poinformuje osoby trzecie o poufności tych danych.

Klienci akceptują i wyrażają zgodę na to, że FxPro może, od czasu do czasu, zawrzeć kontrakt z zewnętrzną firmą w celach uzyskania statystyk, aby ulepszyć marketing Firmy; w wyniku tego niektóre lub wszystkie dane osobowe klientów mogą zostać ujawnione, jednak jedynie anonimowo lub zbiorowo.

Pośrednicy

Korzystamy z usług firmy przetwarzającej transakcje kartami do obsługi depozytów i wypłat na i z Twojego konta FxPro. Firma ta nie zachowuje, udostępnia ani przechowuje żadnych umożliwiających identyfikację danych osobowych do jakichkolwiek innych celów.

Prywatność

Systemy śledzenia wykorzystane na stronie/stronach Firmy mogą zbierać dane na temat odwiedzanych przez Ciebie stron, w jaki sposób odnalazłeś tą stronę, częstotliwość wizyt itp. Informacje te zbierane są w celu ulepszenia treści strony/stron Firmy i mogą być także wykorzystane przez FxPro do skontaktowania się z Tobą w stosowny sposób i przedstawienia Ci informacji, jakie Firma uzna za przydatne.

Wybór/Wypisanie

Jeśli nie chcesz już otrzymywać żadnych wiadomości od Firmy, możesz wypisać się, postępując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami przesyłanymi w każdej wiadomości wysłanej przez FxPro.

Zostaniesz poinformowany, jeśli Twoje dane osobowe zbierane będą przez jakąkolwiek osobę trzecią, która nie jest naszym pośrednikiem/ usługodawcą, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, czy chcesz udostępnić swoje dane tym osobom trzecim.

Pliki Cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika w celu prowadzenia dokumentacji. FxPro używa plików cookie na swojej stronie/stronach. Firma nie łączy informacji przechowywanych w plikach cookie z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację, jakie przesyłasz.

FxPro wykorzystuje zarówno cookie tymczasowe, jak i stałe. Tymczasowe pliki cookie nie wygasają kiedy zamkniesz przeglądarkę. Stałe pliki cookie pozostają na Twoim dysku twardym przez dłuższy okres czasu. Możesz usunąć stałe pliki cookie postępując zgodnie z instrukcjami określonymi w pliku “Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

FxPro wykorzystuje stałe pliki cookie do celów statystycznych. Stałe pliki cookie pozwalają także Firmie na śledzenie i targetowanie lokalizacji i interesów użytkowników, którzy odwiedzają stronę/strony FxPro, a także na podniesienie poziomu satysfakcji z korzystania oferowanych usług.

Jeśli odrzucisz pliki cookie nadal będziesz mógł korzystać ze strony/stron FxPro, jednak nie będziesz mógł wykorzystać FxPro Direct do wysłania formularza aplikacyjnego.

Niektórzy z partnerów biznesowych FxPro wykorzystują pliki cookie na stronie/stronach Firmy; FxPro nie posiada do nich dostępu ani kontroli nad nimi.

Bezpieczeństwo i Ochrona Twoich danych osobowych

Podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji na stronie/stronach lub w usługach dane osobowe uznane są jako “Zarejestrowane dane”. “Zarejestrowane dane” chronione są na wiele sposobów. Możesz uzyskać dostęp do swoich “Zarejestrowanych danych” używając wybranego przez siebie hasła. Hasło to jest szyfrowane i znane tylko Tobie. Twoje hasło nie może zostać nikomu ujawnione. “Zarejestrowane dane” są bezpiecznie przechowywane na zabezpieczonych serwerach, do których dostęp za pomocą hasła posiada jedynie autoryzowany personel. Firma szyfruje wszystkie prywatne dane, gdy są one transferowane do FxPro, tym samym dokładając wszelkich niezbędnych starań w celu powstrzymania nieupoważnionych osób przed przeglądaniem tych informacji.

Prywatne informacje, które podasz FxPro, a które nie są “Zarejestrowanymi danymi”, również przechowywane są na zabezpieczonych serwerach i także dostępne są wyłącznie za pomocą hasła przez upoważniony personel; nie posiadasz dostępu do tych informacji, w związku z czym nie zostanie utworzone hasło umożliwiające Ci ich zmianę.

Dostęp do danych umożliwiających identyfikację

Jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie, musisz nas o tym poinformować; prosimy o kontakt mailowy ( support@fxpro.com ) lub telefoniczny us +44 (0) 203 151 5550.

Zastrzeżenia Prawne

FxPro zastrzega sobie prawo do ujawnienia Twoich danych umożliwiających identyfikację zgodnie z wymaganiami odpowiednich regulacji oraz gdy Firma uzna, że ujawnienie to konieczne jest do ochrony naszych praw i/lub aby zastosować się do postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procedur prawnych. FxPro nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub utratę danych osobowych wynikające z plików cookie na stronie/stronach Firmy, do których FxPro nie ma dostępu, ani nad którymi nie sprawuje kontroli. FxPro nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub nieupoważnione użycie danych osobowych wynikające z niepoprawnego użycia lub zgubienia Twoich haseł, tak w efekcie zaniedbania jak szkodliwego działania.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Jeśli postanowimy zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany w tej polityce prywatności, na stronie internetowej i w innych miejscach, które uznamy za stosowne, abyś był świadomy jakie informacje zbieramy, jak ich używamy oraz w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, je udostępniamy.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania tej polityki prywatności w dowolnym momencie, prosimy więc o regularne jej sprawdzanie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w polityce prywatności, poinformujemy Cię o tym tutaj, za pomocą wiadomości email, lub przy pomocy informacji wyświetlonej na naszej stronie głównej.

Zapytania

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących “Polityki Prywatności” prosimy o kontakt mailowy ( support@fxpro.com ) lub telefoniczny +44 (0) 203 151 5550.

Witamy w czacie na żywo FxPro Jak możemy Ci pomóc?