Wymagania depozytowe

icon

Minimalny depozyt dla inwestorów FxPro Super Trader wynosi 2000USD z mnożnikiem kredytowym 4. W ten sposób inwestorzy mogą spełnić wymóg kapitalizacji 10,000USD bez potrzeby wpłacania całej kwoty. Jest to cel ochrony przed ryzykiem związanym z niedoinwestowanymi kontami. Aby optymalnie funkcjonować portfel Super Trader musi być odpowiednio zróżnicowany poprzez inwestowanie w wiele strategii, z ulokowaną wystarczającą ilością kapitału dla każdej z tych strategii i z wolnym kapitałem pozostającym do dalszych lokowań. Depozyty wpłacone w EUR i GBP zostaną przeliczone na USD i powinny wynosić co najmniej 10,000USD po zastosowaniu mnożnika kredytowego. Przy kolejnych wpłatach nie ma wymaganej kwoty minimalnej.

W celu zwiększenia dostępności platformy, oferujemy linię kredytową, która umożliwia aż czterokrotne pomnożenie Twojego wkładu i dodanie go do wpłaty początkowej. Zatem, aby spełnić wymóg minimalnego depozytu w wysokości 10 000 USD, inwestor może wpłacić zaledwie 2000 USD i uzyskać pozostałe 8000 USD, korzystając z naszej linii kredytowej.

Dotychczasowi klienci SuperTrader, którzy chcą skorzystać z naszej linii kredytowej, nie mają obowiązku spełnienia wymogu minimalnego depozytu i mogą korzystać z linii kredytowej lub kontynuować naśladowanie wybranych strategii bez dodatkowych wymagań. Dowiedz się więcej, pobierając nasz Przewodnik po linii kredytowej

Minimalny rozmiar konta

Minimalny rozmiar konta FxPro SuperTrader to 10,000$, jednak inwestorzy powinni mieć świadomość, że im większy kapitał, tym bardziej różnorodne ich portfel FX.

Jedną z podstawowych zasad transakcji jest to, by nie handlować przy niedofinansowanym koncie. Niedofinansowane konta są bardzo podatne na niestabilność.

Niedofinansowane konto SuperTrader powoduje, że strategie w Twoim portfelu nie działają zgodnie z pozycjami liderów. Są tego trzy bezpośrednie powody:

Niedofinansowane konto nie pozwala na rozłożenie funduszy na kilka różnych strategii. Powoduje to, że portfel jest niewystarczająco zróżnicowany.

Niedofinansowane konto zmusza do tego, by inwestycje były wspomagane nadmierną dźwignią w stosunku do naśladowanego lidera. To przekłada się na większe ryzyko dla inwestora niż dla lidera.

Te dwa problemy powodują, że portfel inwestora staje się bardzo podatny na obsunięcia kapitału.

Ryzyko linii kredytowej, depozyt zabezpieczający i wezwania do jego uzupełnienia

icon

Choć nasza linia kredytowa sprawia, że inwestorzy mają dostęp do dodatkowych środków i daje im szansę na większy zysk, wiąże się ona również ze swoistym ryzykiem, którego inwestor powinien być w pełni świadomy. Wszystkie straty poniesione podczas inwestowania w strategie SuperTrader dotyczą wyłącznie Twojego własnego kapitału, a nie środków przyznanych Ci przez FxPro. Korzystanie z linii kredytowej umożliwia kontynuację przydzielania środków do strategii, nawet jeśli Twój kapitał zaczyna się wyczerpywać. W przypadku korzystania z linii kredytowej możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, jeśli masz niewystarczający kapitał własny do zrównoważenia strat wynikających z obsunięcia kapitału.

Otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu, gdy Twoje saldo rejestru operacyjnego (wyłączając kwotę kredytu) spadnie do poziomu 6% kwoty kredytu. Gdy Twoje saldo rejestru operacyjnego (wyłączając kwotę kredytu) spadnie do poziomu 3% kwoty kredytu, Twoje zlecenia zostaną zamknięte. Wszelkie strategie, które stosujesz zostaną zatrzymane oraz wszystkie zlecenia zostaną automatycznie zamknięte, aby uchronić Twoje konto przed ujemnym saldem.

Jako inwestor SuperTrader masz dodatkową możliwość otrzymywania wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS-em po utracie 80% wartości Twojego depozytu. W ten sposób możesz uniknąć likwidacji otwartych pozycji, wpłacając na swoje konto większą ilość środków (jeśli się na to zdecydujesz).

Problem

Poniższy przykład doskonale ilustruje, jak niedofinansowany portfel inwestora wiąże się z proporcjonalnie większym ryzykiem niż portfel naśladowanego lidera:

Inwestor z 4000 USD na koncie SuperTrader przydziela pełną kwotę do jednej strategii. Lider tej strategii, którego kapitał własny wynosi 40 000 USD, otwiera pozycję kupna 0,04 lota (0,04 lota = 4000 USD). Dostępny kapitał inwestora jest jedną dziesiątą kapitału lidera, więc w imieniu inwestora zajmowana jest proporcjonalna do tego pozycja. Byłoby to 0,004 lota (400 USD), ale ponieważ najmniejsza możliwa wielkość lota to 0,01 (1000 USD), pozycja inwestora musi zostać zaokrąglona w górę do tej kwoty. To sprawia, że ​​wielkość pozycji inwestora stanowi 1/4 jego całkowitego kapitału podwyższonego ryzyka, podczas gdy u lidera jest to tylko 1/10. Ponadto zaokrąglanie pozycji inwestora w górę prowadzi do tego, że jego pozycja jest przelewarowana o 2,5 raza (0,01/0,004 = 2,5).

Chcesz zainwestować 90 000 USD

Inwestujesz 30 000 USD, a linia kredytowa od FxPro zapewni Ci pozostałe 60 000 USD.

  • W przypadku gdy Twój portfel traci 10% i zatrzymujesz inwestycję: Strata od pełnych 90 000 USD wynosi 9 000 USD 60 000 USD wraca do FxPro Strata 9 000 USD zostanie odliczona od Twojego kapitału podwyższonego ryzyka (30 000 – 9 000 = 21 000).
  • W przypadku, gdy Twój portfel zyskuje 10% i zatrzymujesz inwestycję: 90 000 USD + 9 000 USD zysku 60 000 USD wraca do FxPro Zysk 9 000 USD zostanie dodany do Twojego kapitału podwyższonego ryzyka (30 000 + 9 000 = 39 000).

Jak jesteśmy w stanie oferować linię kredytową

  • FxPro działa zgodnie z dyrektywą MiFID (Dyrektywa UE 2004/39/WE). W rezultacie trzymamy środki naszych klientów na oddzielnych rachunkach i możemy korzystać z tych pieniędzy tylko do rozliczenia zysków i strat pomiędzy naszymi klientami a bankami, z którymi prowadzimy transakcje jako kontrahent.
  • W celu zapewnienia płynności i zabezpieczenia klientów, FxPro wykorzystuje własne środki. Nie wolno nam korzystać ze środków naszych klientów na potrzeby wymogów utrzymania płynności lub depozytu zabezpieczającego.
  • Nie wymagamy od inwestora żadnych innych środków niż jego kapitał podwyższonego ryzyka. Kapitał ten będzie używany na pokrycie ewentualnych strat, do jakich może dojść podczas przeprowadzania transakcji.
  • Oferowanie linii kredytowej nie wiąże się dla nas z żadnymi dodatkowymi kosztami, ponieważ trzymamy wystarczająco środków własnych u naszego brokera ubezpieczeniowego, aby móc zapewnić płynność platformy SuperTrader. W rezultacie nie pobieramy też od inwestorów żadnych opłat za możliwość skorzystania z tej usługi.
Witamy w czacie na żywo FxPro Jak możemy Ci pomóc?